OB och lokala regler 18 Hålsbanan.

Lokala regler:
Bänkar som hör till banan får flyttas vid behov, men ska ställas tillbaka på samma plats.
DZ inkluderar 2m bakom plattorna, i samma bredd som plattorna.
Gångare/cyklister har förtur. Gäller alla hål och gångvägar/motionsspår.

Rekomendation:
Hål 11, om man spelar från Pro tee så ha gärna en spotter vid 11 ordinarie tee så slipper man leta så mycket.

OB-lista:
Hål 1 Ob på Husbilsparkering, även ett pliktkast vid träff på husbil, man spelar från där discen ligger om den ligger safe. Mandopilen måste passeras till vänster, vid miss mando DZ.
Hål 2 OB asfaltgångväg på högersidan hela vägen. Mandopilarna måste passeras på rätt sida. Vid miss mando DZ. Den tjocka stammen på björken är mando linjen.
Hål 3 OB asfalt till höger och till höger om vita OBpinnar, första 2 pinnarna fortsätter linjen mot asfalt, sista 2 pinnar fortsätter linjen till grusgång, ej asfalten man korsar.
Hål 4 OB grusgångvägen till höger hela vägen. Vatten anses som tillfälligt.
Hål 5 OB grusgångväg bakom nedanför tee.
Hål 5 Pro Mandopil måste passeras på höger sida. DZ vid miss mando. OB grusgångväg till höger.
Hål 6 OB på vägen till höger om fairway och korg. Mandopil måste passeras på vänster sida, DZ vid miss mando.
Hål 7 OB på vägen till höger. Mandopilar måste passeras på rätt sida. Miss mando gå till DZ. Pro OB efter sista diket, ob markeras med pinnar, ob höger vänster och bakom korg, dubbla pinnar visar linjen i all oändlighet eller till närmaste OB.
Hål 7 Pro vid miss eller OB runt andra mandot på fairway, Enligt PDGA bedöms OB och Mando miss när discen landat, landar discen OB oavsett om den gått på rätt eller fel sida om Mando, så bedöms den OB för att det var det som hände först. Går dock discen fel sida mando och tillbaka in på fairway så bedömmer man det som Mando miss och således DZ.
Hål 8 OB bakom markerade pinnar rakt ner på fairway dubbla pinnar visar linjen i all oändlighet eller till närmaste OB. OB på asfaltgångvägen rakt ner samt på parkeringen bakom korg.
Hål 9 Man måste passera inom trippelmandot, vid miss mando gå till DZ .OB på asfaltgångvägen till höger.
Hål 10 Ingen OB
Hål 11 Ingen OB
Hål 12 Ingen OB
Hål 13 Ingen OB
Hål 14 Ingen OB
Hål 15 Ingen OB. 2 mandopilar som tvingar dig in i dungen, vit pinne och vitt streck på träd utger linjen man passerar, vid miss mando gå till den närmaste DZ finns 2 st.
Hål 16 OB på asfaltgångvägen bakom korgen. Mandona måste passeras på rätt sida. Vid miss mando gå till DZ.
Hål 16 Pro Ob på asfaltgångvägen till höger, ej OB korsande asfaltgångväg eller tee område, mandona ska passeras på högersidan, 1a mandot utger elstolparna mando linjen, 2a mando vit pinne och vitt streck på träd utger linjen man passerar, vid miss mando DZ, OB på bilväg bakom korg.
Hål 17 OB på asfaltgångvägen på höger sida, utkastet ligger på OB sidan korsar man inte inbounds blir det Retee, mando ska passeras på högersidan, vit pinne och vitt streck på träd utger linjen man passerar, vid miss mando DZ, OB på bilväg bakom korg.
Hål 17 Pro OB på asfalt som omger hålet.
Hål 18 inget OB.