OB och lokala regler 18 Hålsbanan.

Lokala regler:
Bänkar som hör till banan får flyttas vid behov, men ska ställas tillbaka på samma plats.
DZ inkluderar 3m bakom plattorna.
Gångare/cyklister har förtur. Gäller alla hål och gångvägar/motionsspår.
Allt vatten är tillfälligt vatten, dvs fri drop bakåt i linje mot korg.
Vita stolpar är OB linje. Dubbla stolpar menas att OB linjen fortsätter i samma linje.
Orange markeringar är mando linje. Linjen fortsätter i samma linje som man syftar mellan dom 2 markeringarna.
Bilvägen och parkeringar är OB på samtliga hål. Även gångvägen som består av asfalt å grus som går utmed hela bergskanten.

Rekomendation:
Hål 11, om man spelar från Pro tee så ha gärna en spotter vid 11 ordinarie tee så slipper man leta så mycket.

OB-lista:
Hål 1 Ob på Husbilsparkering. Mandopilen måste passeras till vänster, vid miss mando DZ.
Hål 2 OB asfaltgångväg på högersidan hela vägen. Mandopilarna måste passeras på rätt sida. Vid miss mando DZ. Den tjocka stammen på björken är mando linjen.
Hål 3 OB asfalt till höger och till höger om vita OBpinnar, första 2 pinnarna fortsätter linjen mot asfalt, sista 2 pinnar fortsätter linjen till grusgång, ej asfalten man korsar.
Hål 4 Mandopil måste passeras på höger sida. DZ vid miss mando. OB grusgångväg till höger.
Hål 5 Mandopil måste passeras på höger sida. DZ vid miss mando. OB grusgångväg till höger.
Hål 6 OB på vägen till höger om fairway och korg. Mandopil måste passeras på vänster sida, DZ vid miss mando.
Hål 7 OB på vägen till höger. Mandopilar måste passeras på rätt sida. Miss mando gå till DZ. Pro OB efter sista diket, ob markeras med pinnar, ob höger vänster och bakom korg, dubbla pinnar visar linjen i all oändlighet eller till närmaste OB.
Hål 8 OB nedanför markerade pinnar vänster sida på fairway dubbla pinnar visar linjen i all oändlighet eller till närmaste OB.
Hål 9 OB på asfalgångvägen till höger.
Hål 9 Pro Man måste passera inom trippelmandot, vid miss mando gå till DZ .OB på asfaltgångvägen till höger.
Hål 10 Ingen OB
Hål 11 Ingen OB
Hål 12 Ingen OB
Hål 13 Ingen OB
Hål 14 Ingen OB
Hål 15 Ingen OB. 2 mandopilar som tvingar dig in i dungen, vid miss mando gå till den närmaste DZ finns 2 st. DZ är 13m från korg.
Hål 16 OB på asfaltgångvägen bakom korgen. Mandona måste passeras på rätt sida. Vid miss mando gå till DZ.
Hål 17 OB på asfaltgångvägen på höger sida, mando ska passeras på högersidan, vid miss mando DZ, OB på bilväg bakom korg. Pro utkastet ligger på OB sidan korsar man inte inbounds blir det Retee,
Hål 18 inget OB.
Hål 16 Elite Ob på asfaltgångvägen till höger, ej OB korsande asfaltgångväg eller tee område, mandona ska passeras på högersidan, 1a mandot utger elstolparna mando linjen, 2a mando vit pinne och vitt streck på träd utger linjen man passerar, vid miss mando DZ, OB på bilväg bakom korg.
Hål X1 Ob på asfaltsvägen.
Hål X2 Ob på asfaltsvägen bakom tee. Mandopilen måste passeras på vänster sida, vid miss Mando DZ.
Ö Hålet, hazard på allt utanför ön.