Falköping Open NT 3 2019

Välkomna till Falköping Open 2019. Tävlingen kommer spelas på Mössebergs Discgolfbana som är belägen på Mösseberg. Hitta till banan via denna länk
Bankarta hittas här, NT-tävlingen spelas från PRO tee på 18 hålsbanan. Där finns även komplett lista med OB och lokala regler för banan.
Tee skyltar finns på alla hål där hålinfo och illustration finns.
Oddjobs har inte möjligheten att arrangera några måltider under tävlingen. Många pizzerior har utkörning om behov skulle finnas.
Tävlingscenter finns i anslutning till Tee på hål 1. Toaletter finns på Campingen.
Vid motionscentralen ca 500m från hål 1 på andra sidan campingen, finns dusch wc omklädningsrum värmestuga. Öppet vardagar 8-21 helgdagar 9-17.
Uppvärmning kan inte ske på banan under rundor, det finns möjlighet att värma upp vid motionscentralen. Puttkorgar kommer finnas i anslutning till banan.
Vatten finns att fylla vid hål 1.
Ev särpel kommer spelas på 1, 2 , 17, 18 ej avgjort efter det, CTP hål 1.

Registrering

Registrering görs på fredag 7/6 via sms 0705174457
Mellan 1500-1900. Går bra att regga flera i samma sms.

Format

Målet är att Nationella Touren (NT) ska bestå av fyra tävlingar utspridda både geografiskt och över tiden 1 maj till sista augusti. För att få en slutplacering räcker det att delta i en tävling, men varje spelare får räkna sina tre bästa tävlingar i totalställningen. Samtliga tävlingar är PDGA-sanktionerade (A-tier). PDGA-medlemskap är ett krav för deltagande spelare.

Om det finns fler anmälda spelare än platser till en deltävling har spelare med högre PDGA-rating förtur.

Denna information hittas i senaste här.

Klasser

Följande klasser erbjuds i varje tävling:

 1. MPO    Open
 2. FPO    Dam
 3. MJ1    Herrjunior (till och med det år man fyller 18)
 4. FJ1    Damjunior (till och med det år man fyller 18)
 5. MJ2    Pojkjunior (till och med det år man fyller 15)
 6. FJ2    Flickjunior (till och med det år man fyller 15)
 7. MPM    Master (från det år man fyller 40 år)
 8. FPM    Dammaster (från det år man fyller 40 år)
 9. MPG    Grandmaster (från det år man fyller 50 år)

Vid anmälningstidens slut krävs minst tre anmälda spelare i en klass för att dessa spelare ska grupperas under tävlingen, om klassen har färre än tre deltagare kommer de få spela i grupper med andra klasser under tävlingen. I resultatredovisningen och totalställningen på NT resultatredovisas ändå spelarna i den klass de anmälde sig till.

Tävlingsrutin

 1. Deltävlingen ska vara avslutad senast 16:30 på söndagen och detta inkluderar prisceremonin.
 2. En deltävling avgörs under 2 dagar (lördag och söndag).
 3. Om fler än 72 spelare är anmälda till tävlingen används två pooler, annars används endast en pool.
 4. Maximalt 144 deltagare.
 5. Maximalt fyra spelare per grupp.
 6. På lördagen spelar alla spelare två rundor där varje runda är 18 hål, samtidig start (shotgun) används för lördagens rundor.
 7. Alla rundor ska spelas på samma bana och slinga, olika klasser kan spela olika banor/slingor.
 8. På söndagen spelas finalrundan.
 9. Finalrundan ska spelas med starttider (tee times) och samtliga spelare startar på samma hål men arrangören kan i samråd med SDGF välja att spela finalrundan med samtidig start (shotgun) om detta anses vara nödvändigt för att säkerställa att tävlingen är avslutad 16:30. Denna ändring ska publiceras senast 21:00 på lördagen.
 10. Grupperna ska i finalen så långt det är möjligt delas in efter klass och utgöras av maximalt fyra spelare. I nödfall kan klasser kombineras i finalspelet, så om sex damer och sex herrjuniorer går till final får vi en fyrgrupp med damer, en fyrgrupp med herrjuniorer, och en fyrgrupp med två damer och två herrjuniorer.

Särspel

 1. Särspel måste spelas om segern i varje klass. Särspel om andra- och tredjeplatsen gäller endast eventuella pokaler och inte placering eller prispengar.
 2. Särspelshål ska redovisas innan tävlingen.
 3. Minst 3 särspelshål och maximalt 9 särspelshål ska nyttjas (om detta krävs för att skilja spelarna), efter särspelshålen skiljs spelarna åt med en CTP-tävling vilket innebär att spelarna kastar ut på ett hål och den spelare som ligger närmast korgen vinner.

Schema

Tidschema enligt förbundets riktlinjer, se utförligt här.

Fredag

17:00‑19:00Närvaroregistrering: Arrangören kan även använda digital registrering (SMS, epost, etc). Det finns inget krav på fysisk registrering på plats.
20:00Gruppindelning och pooler publiceras.
Om det är färre än 73 spelare registrerade kommer en pool användas.
Om fler än 72 spelare är anmälda kommer två pooler användas.

Lördag

7:00Protokoll för MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
7:30MPO-pool: runda 1
10:00Protokoll för icke-MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
10:30Icke-MPO-pool: runda 1
13:00Protokoll för MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
13:30MPO-pool: runda 2
16:00Protokoll för icke-MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
16:30Icke-MPO-pool: runda 2, klassindelad
21:00Starttider för söndag publiceras

Söndag

Om alla klasser inte spelas måste starttiderna justeras. Platser som inte tilldelats i en klass får lov att delas ut till deltagare i andra klasser, se anmälningsreglerna.

Om antalet deltagare i en klass inte är jämnt delbart med fyra får även grupper med tre spelare lov att användas. Detta är dock inte tillåtet om startfältet är 144 spelare, då måste samtliga grupper utgöras av fyra spelare och klasser blandas.

Om en klass har fem deltagare spelar de främsta fyra i samma grupp, den femte spelaren får spela tillsammans med spelare från en eller flera andra klasser.

Starttider (tee times)

Om antalet deltagare är 73–99 spelare startar första gruppen 8:00.

Om antalet deltagare är 100–120 spelare startar första gruppen 7:30.

Om antalet deltagare är 120 eller fler spelare startar första gruppen 7:00.

Listan visar startordningen för de olika klasserna. Först startar MPO-spelare i fjärdegrupp och sämre. De åtta främsta (två grupper) i varje klass startar sist.

Om en klass har fler än åtta deltagare kommer resten av deltagarna i denna klassen att starta sin finalrunda innan nedanstående grupper. Placering 9–12 i MPO startar till exempel innan placering 5–8 i MPG.

StarttidKlassPlacering
?MPOFjärdegrupp och sämre startas med 10 min mellanrum,
sämst placerade grupp först
?MPONäst sämst placerade grupp
?MPOÖvriga grupper till och med fjärdegruppen (placering 13–16)
?MPGSämst placerade grupp
?MPGÖvriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?FPMSämst placerade grupp
?FPMÖvriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?MPMSämst placerade grupp
?MPMÖvriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?FJ2Sämst placerade grupp
?FJ2Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?MJ2Sämst placerade grupp
?MJ2Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?FJ1Sämst placerade grupp
?FJ1Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?MJ1Sämst placerade grupp
?MJ1Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?FPOSämst placerade grupp
?FPOÖvriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
Senast 9:50MPG5–8
Senast 10:00MPG1–4
Senast 10:10FPM5–8
Senast 10:20FPM1–4
Senast 10:30MPM5–8
Senast 10:40MPM1–4
Senast 10:50FJ25–8
Senast 11:00FJ21–4
Senast 11:10MJ25–8
Senast 11:20MJ21–4
Senast 11:30FJ15–8
Senast 11:40FJ11–4
Senast 11:50MJ15–8
Senast 12:00MJ11–4
Senast 12:10FPO5–8
Senast 12:20FPO1–4
Senast 12:30MPO9–12
Senast 12:40MPO5–8
Senast 12:50MPO1–4
16:30Prisutdelning är avslutad