OB och lokala regler 18 Hålsbanan.

Lokala regler:
Bänkar som hör till banan får flyttas vid behov, men ska ställas tillbaka på samma plats.
DZ inkluderar 2m bakom plattorna, i samma bredd som plattorna.
Gångare/cyklister har förtur. Gäller alla hål och gångvägar/motionsspår.

Rekomendation:
Hål 6, om man spelar från Pro tee så ha gärna en spotter vid 6 ordinarie tee så slipper man leta så mycket.

OB-lista:
Hål 1 Ob på Husbilsparkering, även ett pliktkast vid träff på husbil, man spelar från där discen ligger om den ligger safe.
Hål 2 OB asfaltgångväg på högersidan hela vägen. 1a Mandopilen måste passeras till vänster, vid miss reetee med plikt. 2a Mandopilen måste passeras till höger, vita streck på träden markerar Mandolinjen. Vid miss mando DZ.
Hål 3 OB asfalt och grusgångväg till höger, ej asfalten man korsar.
Hål 4 OB grusgångvägen till höger hela vägen. Vatten anses som tillfälligt.
Hål 5 Ingen OB
Hål 6 Ingen OB
Hål 7 Ingen OB
Hål 8 Ingen OB
Hål 9 Ingen OB
Hål 10 Ingen OB
Hål 11 OB på vägen bakom korgen.
Hål 12 OB på vägen till höger.
Hål 13 OB på asfaltgångvägen rakt fram samt på parkeringen bakom korg.
Hål 14 OB på asfaltgångvägen till höger.
Hål 15 Inget OB. 2 mandopilar som tvingar dig genom dungen, vit pinne och vitt streck på träd utger linjen man passerar, vid miss mando DZ
Hål 16 OB på asfaltgångvägen bakom korgen.
Hål 16 Pro Ob på asfaltgångvägen till höger, mandona ska passeras på högersidan, vit pinne och vitt streck på träd utger linjen man passerar, vid miss mando DZ, OB på bilväg bakom korg.
Hål 17 OB på asfaltgångvägen till höger, mando ska passeras på högersidan, vit pinne och vitt streck på träd utger linjen man passerar, vid miss mando DZ, OB på bilväg bakom korg.
Hål 17 Pro OB på asfalt som omger hålet, ej OB på gångväg man korsar framför tee.
Hål 18 inget OB.